Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 8

11/16/2020 9:22:45 AM
Lịch cồn tác tuần 8

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÂM

               

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8:

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

19 /10

Sáng

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Chiều

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Thứ 3

20/10

Sáng

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Chiều

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Thứ 4

21/10

Sáng

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Chiều

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Thứ 5

22/10

Sáng

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Chiều

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Thứ 6

23/10

Sáng

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Chiều

Chỉ đạo trực, khắc phục lũ lụt

Trực và khắc phục luc lụt

Trực lụt, Đc Ngà nghỉ sinh

Nghĩ học vì lũ

 

Thứ 7 

24/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

25/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 7 10/12/2020 3:33:32 PM

  Lịch công tác tuần 7 10/12/2020 3:19:57 PM

  Lịch công tác tuần 6 10/5/2020 9:25:51 AM

  Lịch công tác tuần 5 10/5/2020 9:10:33 AM

  Lịch công tác tuần 4 9/21/2020 8:21:06 AM

  Lịch công tác tuần 3 9/14/2020 10:30:31 AM

  Lịch công tác tuần 8 9/23/2019 8:52:34 AM

  Lịch công tác tuần 7 9/16/2019 3:03:00 PM

  Lịch công tác tuần 6 9/9/2019 3:37:31 PM

  Lịch công tác tần 2 8/27/2019 10:08:10 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lâm - Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0919748099 (Hiệu trưởng) - Email: mn_donglam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lâm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình