Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 22

2/1/2021 8:41:01 AM
Lịch công tác tuần 22

 

 

PPHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÂM

               

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

01/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 3

02/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 4

03/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 5

04/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 6

05/02

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 7 

06/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

07/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 21 2/1/2021 8:37:05 AM

  Lịch công tác tuần 20 2/1/2021 8:35:52 AM

  Lịch công tác tuần 19 2/1/2021 8:34:49 AM

  Lịch công tác tuần 18 2/1/2021 8:32:17 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/29/2020 9:24:54 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/21/2020 9:37:20 AM

  Lịch công tác tuần 15 12/14/2020 8:55:32 AM

  Lịch công tác tuần 14 12/14/2020 8:54:30 AM

  Lịch công tác tuần 13 11/30/2020 8:02:49 AM

  Lịch công tác tuần 12 11/23/2020 10:54:25 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lâm - Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0919748099 (Hiệu trưởng) - Email: mn_donglam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lâm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình