Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 7

4/14/2021 8:14:40 AM
Lịch công tác tuần 30

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÂM

               

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày04/04/2021)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

29/03

Sáng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Chiều

Làm Viêc Bình thuờng.

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Thứ 3

30/03

Sáng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Chiều

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Thứ 4

31/03

Sáng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Chiều

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Thứ 5

01/04

Sáng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Chiều

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Thứ 6

02/04

Sáng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Chiều

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Làm Viêc Bình thuờng

Bán trú

 

Thứ 7 

03/04

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

04/04

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 29 4/14/2021 8:13:40 AM

  Lịch công tác tuần 28 4/14/2021 8:12:21 AM

  Lịch công tác tuần 27 3/8/2021 3:48:13 PM

  Lịch công tác tuần 27 3/8/2021 3:47:53 PM

  Lịch công tác tuần 26 3/1/2021 10:13:58 AM

  Lịch công tác tuần 25 2/23/2021 8:02:09 AM

  Lịch công tác tuần 24 2/23/2021 8:00:28 AM

  Lịch công tác tuần 23 2/23/2021 7:58:54 AM

  Lịch công tác tuần 22 2/1/2021 8:41:01 AM

  Lịch công tác tuần 21 2/1/2021 8:37:05 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lâm - Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0919748099 (Hiệu trưởng) - Email: mn_donglam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lâm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình