Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 10

11/16/2020 9:26:46 AM
Lịch công tác tuần 10

PPHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÂM

               

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

02/11

Sáng

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh, Đc lương Duyệt kế hoạch năm học tại Phòng giaó dục

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 3

03/11

Sáng

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

ĐC Lương và ĐC Tính dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại phòng giáo dục huyện Tuyên Hoá, Đc xuân nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 4

04/11

Sáng

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường, Tham gia phá cổ

 

Thứ 5

05/11

Sáng

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường, tổ chức bán trú cho trẻ

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 6

06/11

Sáng

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường, ĐC Xuân Nghỉ sinh

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường, Đc Ngà nghỉ sinh

Học bán trú bình thường

 

Thứ 7 

07/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

08/11

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 9 11/16/2020 9:25:10 AM

  Lịch công tác tuần 8 11/16/2020 9:22:45 AM

  Lịch công tác tuần 7 10/12/2020 3:33:32 PM

  Lịch công tác tuần 7 10/12/2020 3:19:57 PM

  Lịch công tác tuần 6 10/5/2020 9:25:51 AM

  Lịch công tác tuần 5 10/5/2020 9:10:33 AM

  Lịch công tác tuần 4 9/21/2020 8:21:06 AM

  Lịch công tác tuần 3 9/14/2020 10:30:31 AM

  Lịch công tác tuần 8 9/23/2019 8:52:34 AM

  Lịch công tác tuần 7 9/16/2019 3:03:00 PM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lâm - Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0919748099 (Hiệu trưởng) - Email: mn_donglam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lâm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình