Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Lịch công tác tuần 2 tháng 09

9/10/2018 3:00:12 PM
Lịch công tác tuần 2 tháng 09

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN ĐỒNG LÂM

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9

          Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/ 2018

Thứ 2

10/09

 

 

      GV -   HS                

                BGH - NV

Ghi chú

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ 3

11/09

Sáng

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

Thứ 4

12/09

Sáng

Làm việc bình thường

- Hiệu trưởng, kế toán quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2018

- Kiểm tra điều kiện 04 nhóm lớp

 

Chiều

Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

 

 

Thứ 5

13/09

Sáng

Tập huấn chuyên môn cụm

Tập huấn chuyên môn cụm

 

Chiều

Tập huấn chuyên môn cụm

Tập huấn chuyên môn cụm

 

Thứ 6

14/09

Sáng

Tập huấn chuyên môn cụm

Tập huấn chuyên môn cụm

 

Chiều

Tập huấn chuyên môn cụm

Tập huấn chuyên môn cụm

 

15/09

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

16/09

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 1 tháng 09 9/4/2018 7:24:28 AM

  Lịch công tác tuần 5 tháng 8 8/28/2018 8:15:59 PM

  Lịch công tác tuần tuần 4 tháng 8 8/20/2018 2:15:23 PM

  Lịch công tác tuần 3 tháng 8 8/14/2018 9:36:33 AM

  Lịch hoạt động tuần 2 tháng 8 8/14/2018 9:29:03 AM

  Lịch hoạt động tuần 1 tháng 8 8/14/2018 9:01:12 AM

  Lịch công tác tuần 1/11/2018 9:07:12 AM

  Lịch công tác tuần 1 tháng 01 năm 2018 1/2/2018 8:27:50 AM

  Lịch công tác tuần 4 tháng 12 12/25/2017 10:18:23 AM

  Lịch Công tác Tuần 3 tháng 12 12/18/2017 8:37:36 AM

ĐỊA CHỈ
Đồng Lâm - Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0919748099 (Hiệu trưởng) - Email: mn_donglam@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Đồng Lâm
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình